2a.jpg

植入式可充电脊髓刺激器(SCS)
       


       脊髓电刺激疗法(SCS)是通过介入技术将电极植入椎管的硬膜外腔,以脉冲电流刺激特定区段的脊髓神经,从而有效缓解不同原因引起的慢性顽固性疼痛

       SCS治疗慢性顽固性疼痛,具有创伤小、不破坏神经组织、并发症少等优点,同时也可以在术后继续调控,获取最佳的疼痛控制模式。

       植入式可充电脊髓刺激器(SCS)包括能够发出电脉冲的刺激器、与刺激器连接的电极,体外进行程控和充电的控制器三部分。


image.png


       瑞神安医疗研制的SCS获得了国家重点研发计划项目支持,采用创新技术,质量和性能达到国际先进水平:

       双模式通信;

       无线充电;

       多种电极形式;

       多种刺激参数模式;

       体位自动感应;

       远程调控病人在家即可远程接受医生进行参数调节。

联系方式

江苏常州市新北区华山中路26号D3006

Phone: 86-519-6998 9503